ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบสุข ศรีแสนปาง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
2 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี
ปี พ.ศ. 2547
3 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคเอส แอล อี
ปี พ.ศ. 2546
4 การส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี ในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
5 การวิเคราะห์สถานการณ์ควบคุมวัณโรค ด้วยกลวิธีตามระบบ DOTS
ปี พ.ศ. 2544
6 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
7 การวิเคราะห์สถานการณ์ควบคุมวัณโรค ด้วยกลวิธีตามระบบ DOTS
ปี พ.ศ. 2541
8 ผลการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
9 ผลการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2540
10 พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรค เอส แอล อี
ปี พ.ศ. 2530
11 สิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันแรงสนับสนุนทางสังคม ภาวะสุขภาพ และการควบคุมความดันโลหิต ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ