ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสงค์ หน่อแก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิเตาอบลมร้อน โดยใช้ไม้ฟืนเป็นแหล่งเชื้อเพลิง
2 การพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ (กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง)
3 เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ (กรณีศึกษา : บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดสาขาลำปาง)
5 การศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการโรงงงานเซรามิกขนาดเล็ก และแนวทางการจัดการกับสภาพปัญหา : กรณีศึกษาผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
6 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ "พี่เลี้ยงน้อง" ในจังหวัดลำปาง
7 การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิเตาอบลมร้อนโดยใช้ไม้ฟืนเป็นแหล่งเชื้อเพลิง
8 การสำรวจศักยภาพด้านเทคนิคการผลิตในโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
9 การสำรวจสภาพปัญหาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ
ปี พ.ศ. 2555
10 ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อการใช้บริการห้องเครื่องมือของสาขาเทคโนโลยีการผลิต
ปี พ.ศ. 2554
11 การผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบด้วยพลาสติกจากเศษขวดนมเปรี้ยว
ปี พ.ศ. 2553
12 การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการบิดของเพลาในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ
13 การปรับปรุงเตาอบถ่านอัดแท่งและการหาสมรรถนะการอบ = Charcoal briquette dryer improvement and drying performance investigation / ประสงค์ หน่อแก้ว
14 การปรับปรุงเตาอบถ่านอัดแท่งและการหาสมรรถนะการอบ