ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประมวล ทรายทอง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 4
2 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 4
3 วันชัย พันธ์ทวี 4
4 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 3
5 วนิดา เทวารุทธิ์ 3
6 เขมพัษ อ้นท้วม 3
7 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
8 วิภา สุโรจนะเมธากุล 2
9 พัชรี ตั้งตระกูล 2
10 วารุณี วารัญญานนท์ 2
11 สิรินันท์ ชมภูแสง 2
12 สุเวทย์ นิงสานนท์ 2
13 กัญญรัตน์ กัญญาคำ 1
14 สุมัลลิกา โมรากุล 1
15 สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ 1
16 นายแพทย์ธนิก โชคจิรวัฒน์ 1
17 แพทย์หญิงจิตติมา มโนมัย 1
18 พิศมัย ศรีชาเยช 1
19 แพทย์หญิงรุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย 1
20 อุลัยวรรณ์ อุสันสา 1
21 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
22 วรางคณา พันธุมโพธิ 1
23 งามจิตร โล่วิทูร 1
24 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 1
25 พุทธลักษณ์ ไขประภาย 1
26 ผศ. บุษกร อุตรภิชาติ 1
27 มาศอุบล ทองงาม 1
28 Jun SHIMA 1
29 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 5
5 2553 1
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 2
9 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาการผลิตและคุณภาพของแหนมเห็ดสุขภาพแบบครบวงจร
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย
3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2555
5 Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province
6 Prevention of bacterial contamination during ethanol production using stress-tolerant yeast isolated in Thailand
7 การถ่ายทอดวิธีการผลิตไวน์ น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด และการผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำผลไม้
8 การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาส้มและไข่เค็ม: การพัฒนาตำรับอาหารจากปลาส้มและไข่เค็มเพื่อสุขภาพ
9 การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2553
10 การคัดหาและการพิสูจน์ลักษณะของbacteriocin จากแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกจากผักดองของไทย
ปี พ.ศ. 2552
11 การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาความหลายหลายของยีสต์จากผักและผลไม้ดองในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 Study on the Anti-tumor Activity Secondary Metabolites from Endophytic Fungi of Cephalotaxus mannii
14 การผลิตนักเก็ตปลาส้มโดยใช้กล้าเชื้อสำเร็จรูป