ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาศ เมืองจันทร์บุรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 4
3 2557 1
4 2554 3
5 2553 4
6 2552 1
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 1
10 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเชื่อมเคลือบผิวต้านทานการสึกหรอโดยการเชื่อมอาร์คใต้ฟลักซ์
ปี พ.ศ. 2558
2 การเชื่อมซ่อมตู้โดยสารรถไฟอะลูมิเนียม
3 การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่เหล็กกล้าแมงกานีส
4 การเชื่อมในสถานะกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมซึ่งได้จากการหล่อกึ่งของแข็ง
5 การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่เหล็กกล้าแมงกานีส
ปี พ.ศ. 2557
6 การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่ของเครื่องโม่ถ่านหินเหมืองแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2554
7 การเชื่อมทิกประสิทธิภาพสูงโดยใช้แก๊สแอดทีฟเป็นแก๊สปกคลุม
8 การเชื่อมในสถานะกึ่งของแข็งของอะลูมิเนียมผสมซึ่งได้จากการหล่อกึ่งของแข็ง
9 ศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์วิศวกรรมการเชื่อม
ปี พ.ศ. 2553
10 ดำเนินการวิเคราะห์ความค้นด้วยระเบียบ Finite Element เพื่อใช้ในงานวิจัย
11 ศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของการเชื่อมอลูมิเนียมผสม ซึ่งหล่อโดยเทคโนโลยีการหล่อกึ่งของแข็ง ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
12 ผลของสัดส่วนการผสมก๊าซและการปรับแต่งการไหลของเปลวไฟที่มีต่อคุณภาพรอยตัดที่ถูกเปลวไฟเจ็ทพุ่งชนโดยตรง
13 อิทธิพลของความเร็วในการเชื่อมและรูปแบบของหัวพินที่มีผลต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลในการเชื่อมอะลูมิเนียมผสม A356 ซึ่งหล่อโดยเทคโนโลยีการหล่อกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
ปี พ.ศ. 2552
14 อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อน T6 ก่อนและหลังการเชอมต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางกลของอะลูมิเนียมผสม A356 หล่อกึ่งของแข็งโดยกรมวิธีการเชื่อมเสียดทนแบบถ้วน
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาพฤติกรรมการล้าและกลศาสตร์การแตกหักของผิวเชื่อมพอกของเหล็กกล้าผสมต่ำ AISI 4340 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ และกรรมวิธีการเชื่อมมิก/และกรรมวิธีการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
16 การปรับปรุงสมบัติทางโลหะวิทยา และสมบัติทางกลของการเชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง AISI 4340 โดยการให้ความร้อนหลังการเชื่อม
ปี พ.ศ. 2550
17 ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของตัวแปรการเชื่อมต่อสมบัติทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกลของการเชื่อมอะลูมิเนยม A356 ซึ่งหล่อโดยเทคโนโลยีการหล่อกึ่งของแข็งด้วยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทาน แบบกวน
ปี พ.ศ. 2549
18 การปรับปรุงคุณสมบัติทางโลหะวิทยาและคุณลักษณะทางกลของการเชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง AISI 4340 โดยการให้ความร้อนหลังจากการเชื่อม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การศึกษากรรมวิธีเชื่อมพอกแข็งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานสำหรับฟันโม่ของเครื่องโม่ถ่านหินเหมืองแม่เมาะ