ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประภาวดี สืบสนธิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 การคิดค่าบริการค้นสารนิเทศจากฐานข้อมูลซีดี-รอม ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและทัศนะของผู้ใช้ต่อค่าบริการ
ปี พ.ศ. 2532
2 ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งห้องสมุดอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 ตามทัศนะของผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และครูแนะแนว
ปี พ.ศ. 2531
3 การใช้บัตรรายการและการค้นหาหนังสือโดยใช้บัตรรายการ ในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2528
4 ความสำเร็จและความล้มเหลวในการค้นหาหนังสือ ของนักศึกษาในหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2527
5 การดำเนินงานและการให้บริการของร้านเช่าหนังสือในกรุงเทพมหานคร