ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 2
5 2549 1
6 2545 1
7 2538 2
8 2537 1
9 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2554
2 การเพิ่มปริมาณต้นสบู่ดำเพื่อการเพาะปลูกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2553
3 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยวิธีผสมกลับ
ปี พ.ศ. 2551
4 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหญ้าแพงโกล่าโดยรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนเค็มโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมา
ปี พ.ศ. 2549
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าทนเค็ม (รูซี่และกินนี่สีม่วง)
ปี พ.ศ. 2545
7 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์เขตร้อนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2538
8 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
9 การปรับปรุงข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2537
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนลูกผสม