ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชา คำภักดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงเพื่อคัดแยกจมูกข้าว
2 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตนเอง
3 การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
4 การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญาณดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2552
5 การออกแบบและสร้างระบบเพื่อขับเคลื่อนแท่งอิเล็กโทรดของเตาหลอมแบบอาร์คดดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
6 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตนเอง
7 การออกแบบและสร้างเครื่องเหนี่ยวนำความร้อนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ปี พ.ศ. 2551
8 การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
9 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตนเอง
10 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตนเอง
ปี พ.ศ. 2550
11 โปรแกรมสื่อสารการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กำลังด้วยตัวเอง
ปี พ.ศ. 2549
12 การวิเคราะห์การลดทอนของสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าทางสายตัวนำด้วยวงจรกรองด้านออกของอินเวอร์เตอร์ สำหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การออกแบบและสร้างระบบควบคุมมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนแท่งอิเล็กโทรดของเตาหลอมแบบอาร์คโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์