ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ผาสุข ปิ่นแก้ว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว กับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กวัยก่อนเรียน
ปี พ.ศ. 2550
2 การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้สารสนเทศในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปี พ.ศ. 2545
3 การศึกษาการให้วัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อโดยวิธีหยอดปากและหยอดทวารร่วม
ปี พ.ศ. 2544
4 การพัฒนาวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อตาย โดยใช้น้ำมันปาล์ม
5 ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควิน และ อาทิซูเนต ร่วมกับ ไพรมาควิน
ปี พ.ศ. 2538
6 Internet กับโลกธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2533
7 สถานภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
8 ของฝากจากญี่ปุ่น