ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประคอง ดังประพฤทธิ์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ผุสตี ปริยานนท์ 4
3 วรัญญา อรัญวาลัย 3
4 ธีรวรรณ นุตประพันธ์ 3
5 นันทินี จิรกาลวสาน 2
6 ทิฆัมพร ยงวณิชย์ 2
7 ผุสดี ปริยานนท์ 2
8 กันยา วิจิตรพงศ์ 1
9 คัชรินทร์ เกษมสัตยากร 1
10 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล 1
11 สุรีย์ ถุงอนันต์ติกานนท์ 1
12 มงคล สมัญญา 1
13 สุภาพร วรรณศิริ 1
14 พิมพรรณ องกิตติกุล 1
15 อัจฉริยา ไชยรัตน์ 1
16 นงเยาว์ จันทร์ผ่อง 1
17 รังสิมา ใช้เทียมวงศ์ 1
18 สุกัญญา วีรวัฒนกุมพะ 1
19 รดาวรรณ ศิลปโภชากุล 1
20 วนิดา ศิริประสมทรัพย์ 1
21 พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ 1
22 สมศักดิ์ บวรสิน 1
23 รัตนา พิเคราะห์งาม 1
24 ยุพาพร ไชยสีหา 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 ศุภสิทธิ์ เสร็จประเสริฐ 1
27 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2550 1
3 2543 1
4 2539 2
5 2538 5
6 2533 2
7 2531 2
8 2530 4
9 2529 1
10 2528 3
11 2526 1
12 2525 1
13 2522 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์ ภายใต้แผนงาน : ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์
ปี พ.ศ. 2543
3 ผลของเมทิลพาราไทออนต่อระบบสืบพันธุ์กบนาเพศผู้ Rana rugulosa
ปี พ.ศ. 2539
4 ผลของเมวินฟอสและเมทิลพาราไธออนต่อการหลั่งเทสโทสเตอโรน ในหนูแรทเพศผู้
5 ผลของจีเอ็นอาร์เอชอนาลอกส์ต่อการหลั่งแอลเอช จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูแรท
ปี พ.ศ. 2538
6 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กบเพื่อประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร : รายงานผลการวิจัย
7 ผลของแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ต่อความสามารถในการผสมติด ในหนูแรทเพศผู้โตเต็มวัย
8 ผลของโทลูอีนต่อการตกไข่และการตั้งครรภ์ในหนูแรท
9 ผลของสารสกัดกระเทียมต่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในซีรั่มและคุณภาพของตัวอสุจิในหนูแรทเพศผู้
10 การเปลี่ยนแปลงของระดับเทศโทสเตอโรนในอัณฑะและพลาสมาของกบนา และกบบูลฟรอกในรอบ 1 ปี
ปี พ.ศ. 2533
11 ผลของเอทานอลต่อการเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุ์ ของหนู
12 ระดับฮอร์โมนธัยโรโทรฟิน ธัยรอยด์ฮอร์โมน โกลบูลินที่จับกับธัยรอกซิน และฮอร์โมนเพศของลิงหางยาวในช่วงอายุต่างกัน
ปี พ.ศ. 2531
13 ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสสเตอโรนในเลือด และอีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของ ลิงหางยาว (Macaca fascicularis)
14 การชักนำให้เกิดภาวะไฮโปไทรอยด์ด้วยยาเมทิมาโซลและความสัมพันธ์ ระหว่างฮอรณ์โมนไทรอกซิน และภาวะการเจริญพันธุ์ในลิงหางยาว (Macaca Fascicularis) เพศเมีย
ปี พ.ศ. 2530
15 ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสเตอโรนในเลือดและ อีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของลิง หางยาว
16 การตรวจหาสารคล้ายฮอร์โมนเพศในน้ำมะพร้าวอ่อนและ ผลที่มีต่อการเจริญ ของมดลูกในหนูแรท
17 ความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนเพศและโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนเพศ ในซีรัมระหว่างรอบประจำเดือนของลิงหางยาว
18 ผลของเลโวนอร์เจสเตรลและโปรเจสตินสังเคราะห์ที่ไม่เป็นสเตอรอยด์ (สารไอซีไอ) ต่อระดับเมตาบอไลท์ของอีสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ในปัสสาวะระหว่างรอบประจำเดือนของลิงหางยาวเพศเมีย (Macaca fascicularis)
ปี พ.ศ. 2529
19 Effect of Gossypol Acetic Acid on Nuclear Basic Proteins in Rat Epididymal Sperm Heads, Rat Testicular Nuclear Basic Proteins and Serum Testosterone Level.
ปี พ.ศ. 2528
20 ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสเตอโรนในเลือดและ อีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของลิง หางยาว
21 ระดับอีสโตรน อีสตราไดออล และเทสทอสสเตอโรนในเลือด และอีสโตรนกลูคูโรไนด์ในปัสสาวะในระยะตั้งครรภ์ของ ลิงหางยาว (Macaca fascicularis)
22 ระดับโปรเจสเตอโรนในซีรั่มของหนูขาวและแฮมสเตอร์เพศเมีย และความสัมพันธ์กับไดอามีน ออกซิเดส ในมดลูกในระยะแรกของการตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2526
23 Effect of Gossypol Acetic Acid on Nuclear Basic Proteins in Rat Epididymal Sperm Heads, Rat Testicular Nuclear Basic Proteins and Serum Testosterone Level.
ปี พ.ศ. 2525
24 รูปแบบของโปรตีนในเยื่อโพรงมดลูกแฮมสเตอร์ ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ปรกติภาวะท้องเทียม และในภาวะที่กระตุ้นให้เกิดเดซิดูอะไลเซชั่น
ปี พ.ศ. 2522
25 ผลของการตัดต่อมหมวกไตต่อการตกไข่และการฝังตัว ของตัวอ่อนในหนูขาว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 ผลของเอทานอลต่อการเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุ์ ของหนู
27 การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน (Testosterone) ในแย้ผีเสื้อ Leiolepis belliana belliana ในช่วงฤดูกาลสืบพันธุ์ ภายใต้แผนงาน : ความหลากหลายทางพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี