ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประกร จูฑะพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประกร จูฑะพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 การแก้ไขผลในการกดอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจห้องบนด้านขวาและซ้ายของหนูขาวที่ได้รับแคดเมียม
2 ผลของแคดเมียมและสังกะสีต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2534
3 ผลของการทำให้แคดเมียมร่วมกับปรอทและแมงกานีสต่อการทำงาน ของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2533
4 อิทธิพลของโลหะหนักบางชนิด ที่มีต่อการทำงานของไมโตคอนเดรียที่แยกจากตับของหนูขาว
ปี พ.ศ. 2531
5 ฤทธิ์อันคุปปลิงของแอนซิสโตรเทคโตรีนต่อกระบวนการหายใจ และออกซิเดทีฟ ฟอสฟอริลเลชันของไมโตคอนเดรีย
6 ผลของแอนซิสโตรเทคโตรีน ที่มีต่อการหายใจ และการทำงานของเอนไซม์ ATPase ของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2529
7 ผลของไพเพอรีนที่มีต่อปฏิกริยาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2528
8 ฤทธิ์การหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบของสารแอนซิสโตรเทคโตรีน