ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปภาศิริ บาร์เนท
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ไอระเหยจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ cytochrome P4501A [CYP1A] ในปลากระพงขาว [Lates calcarifer] ที่ได้รับสารเบนโซ [เอ] ไพรีน
3 การระบาดของหนอนตัวแบนปรสิตในหอยแมลงภู่จากแปลงเลี้ยงในจังหวัดชลบุรี และการกำจัดหนอนจากลูกหอยแบบพวงที่ขายเชิงพาณิชย์
4 แนวโน้มการตั้งประชากรของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่หลุดลอดบริเวณชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 การใช้ตัวชี้วัดชีวภาพในการประเมินทรัพยากรสิ่งมีชีวิตแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรี
6 การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAH2 ในหอยแมลงภู่
ปี พ.ศ. 2551
7 การสำรวจทางชีวภาพในสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี และการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นต่อสาร PAHs ในหอยแมลงภู่
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปูม้านิ่ม (Portunus pelagicus) ในเชิงพาณิชย์