ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปนัดดา พัฒนวศิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 1
5 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาวิธีตรวจและวิเคราะห์หาปริมาณยาลดความอ้วนไซบูทรามีนปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี) โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงภาพ
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง
3 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพ และวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ ของเซฟไตรอะโซนในยาฉีดด้วยวิธีรงคเลขผิวบาง
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านวัชพืชจากรา Aspergillus usamii TISTR 3258
ปี พ.ศ. 2551
5 การจำแนกและหาโครงสร้างทางเคมี ของสารออกฤทธิ์ต้านวัชพืช จากรา Aspergillus fischeri TISTR3272