ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปธานศาสน จับจิตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาแบบทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งการเล่นในกีฬาฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนากิจกรรมการเต้นแอโรบิกสำหรับผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
3 การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
4 ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก
5 การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
6 ทัศนคติของผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินต่อกิจกรรมการเต้นแอโรบิก
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
ปี พ.ศ. 2539
8 การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
9 การศึกษาปัญหาการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาในวิทยาลัยพลศึกษา