ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปทุมพร ฉิมเอนก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ปทุมพร ฉิมอเนก
- ปฐมพร ฉ่ำวิเศษ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 2
6 2552 5
7 2551 1
8 2550 3
9 2548 1
10 2543 2
11 2541 2
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส
ปี พ.ศ. 2557
2 สาเหตุหนี้ค้างชำระของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคาร ประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2555
3 การปรับปรุงการผลิตเอนไซม์โปรติเอสที่ใช้ลอกกาวไหมจากBacillus subtilis C4และสมการต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2554
4 การแยกเอนไซม์โปรติเอสจาก Bacillus subtilis C4 ที่สามารถลอกกาวไหมให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติสมบัติของเอนไซม์
5 การโคลนยีนโปรตีเอสที่ย่อยเซอริซินจาก Bacillus subtilis C4
ปี พ.ศ. 2553
6 การปรับปรุงการผลิตเอนไซม์โปรติเอสที่ใช้ลอกกาวไหมจากBacillus subtilis C4และสมการต้นแบบ
7 การผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสโดย Bacillus sp.A39 ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาการผลิตโปรไบโอติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ
9 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหม
10 ศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสโดย Bacillus sp. C4 โดยวิธีทางสถิติ
11 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวไหม
12 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2551
13 การผลิตโปรไบโอติกโดยใช้กาหมักแบบเชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์ทีใช้แลคเตตและคุณสมบัติเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะจำลองของลำไส้ไก่
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาการผลิตโปรไบโอติกส์เพื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ
15 การแยกเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากเชื้อในกลุ่มบาซิลลัสให้บริสุทธิ์บางส่วน และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์
16 คุณสมบัติที่เหมาะสมของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2548
17 สมบัติของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากแบคทีเรียที่แยกได้จากดิน
ปี พ.ศ. 2543
18 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสในประเทศไทย
19 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
20 กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner)
21 กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner)