ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐมา ศรีสุวรรณวิเชียร
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 5
4 2549 4
5 2548 2
6 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลกระทบจากการทำ FTA ต่อแรงงานไทย
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA ต่อแรงงานไทย
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA ต่อแรงงานไทย
4 ผลกระทบจากการทำ FTA ต่อแรงงานไทย
5 การศึกษาเปรียบเทียบการบริการจัดหางานของภาครัฐกับภาคเอกชน
6 แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการจัดทำเขตการค้าเสรี
7 สาเหตุของการว่างงานในเชิงโครงสร้างของผู้มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
8 แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการจัดทำเขตการค้าเสรี
9 พฤติกรรมการหางานทำของแรงงานไทย
10 ความต้องการแรงงานในอาชีพและวิชาชีพที่ให้และห้ามคนต่างด้าวทำ
11 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพอิสระ ตามโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของกรมการจัดหางาน
ปี พ.ศ. 2548
12 การศึกษาเปรียบเทียบการบริการจัดหางานของภาครัฐกับภาคเอกชน
13 สาเหตุของการว่างงานในเชิงโครงสร้างของผู้มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
14 พฤติกรรมการหางานทำของแรงงานไทย
15 ความต้องการแรงงานในอาชีพและวิชาชีพที่ให้และห้ามคนต่างด้าวทำ