ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปกรณ์ ไพรอังกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พชรมน พรหมศวร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2 สถานการณ์และปัจจัยการติดเชืือพยาธิใบไม้ตับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2558
3 โรคติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2554
4 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2536
5 โครงการชุมชนสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจนครบาล
6 โครงการชุมชนสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจนครบาล