ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปกรณ์ แก้วตระกูลพงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสร้างโมเดลภาพและวัตถุ สำหรับการตรวจสอบด้วยภาพในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2552
2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับวัดปริมาณข้าวสารผสมโดยใช้แมชชีนวิชั่น
3 การพัฒนาระบบตรวจนับจำนวนคนที่ผ่านเข้าออกประตูภายในอาคารโดยอัตโนมัติ
4 วิธีการจับคู่กราฟโครงร่างของวัตถุ โดยใช้ความคล้ายของเส้นทางของกราฟบนพื้นฐานของความสำคัญของเส้นทาง
5 การหาโครงร่างวัตถุโดย Coustrained Delaunay Triangulation ด้วยวิธีการแยกส่วนภาพ
ปี พ.ศ. 2551
6 การตรวจสอบคุณภาพการหยอดกาว ระหว่างแคปกับแบริ่งสลีฟ ของมอเตอร์ฮาร์ดดิสก์ ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
7 วิธีการตรวจสอบคุณภาพการวางอุปกรณ์ บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบตรวจสอบแบบแสงโดยอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาโปรแกรมและอัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพจราจรจากกล้องตรวจการณ์แบบช่วงเวลาจริง
9 อุปกรณ์ตรวจสอบสายเคเบิลในอุตสาหกรรมขนส่งและโครงสร้างขนาดใหญ่โดยใช้วิธีการวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็ก (ระยะที่ 2)
10 การพัฒนาโปรแกรมและอัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพจราจรจากกล้องตรวจการณ์แบบช่วงเวลาจริง
ปี พ.ศ. 2548
11 การติดตามวัตถุหลายชนิดข้ามเครือข่ายของกล้องวีดิทัศน์ที่ไม่มีการสอบเทียบ
12 การตรวจจับการกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอีมิชชั่น
13 การติดตามวัตถุหลายชนิดข้ามเครือข่าย ของกล้องวีดิทัศน์ที่ไม่มีการสอบเทียบ