ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปกรณ์ สันตกิจ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2545 1
6 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบค้นคืนข้อมูลเชิงความหมายสำหรับจดหมายเหตุดิจิทัล
2 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮาส์
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2557
4 ระบบค้นคืนข้อมูลเชิงความหมายสำหรับจดหมายเหตุดิจิทัล
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านฐานข้อมูลสุขภาพที่พัฒนาสำหรับชุมชนหนึ่ง ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาระบบสนับสนุนการควบคุมดูแลการประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์
ปี พ.ศ. 2545
7 การออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางสอนด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์