ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2541 1
3 2539 3
4 2532 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
3 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
4 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
5 การวิเคราะห์ระบบการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2532
6 ความคิดเห็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเกี่ยวกับบทบาท และการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับประถมศึกษา
7 ความคิดเห็นของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด เกี่ยวกับบทบาทและการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับประถมศึกษา