ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุบผา ใจเที่ยง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บุบผา, ใจเที่ยง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 1
3 2549 2
4 2547 1
5 2545 1
6 2537 3
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาสายพันธ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
ปี พ.ศ. 2550
2 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
ปี พ.ศ. 2549
3 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้ป็นหมัน
4 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
ปี พ.ศ. 2547
5 รายงานการวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง และถั่วเขียว ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2545
6 การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานโรคราแป้งในถั่วเขียวและการพัฒนาดีเอนเอ เครื่องหมายสำหรับการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2537
7 การศึกษาระบบไอโซไซม์ที่เหมาะสมในพริกโดยวิธีอิเลคโตรโฟ เรซีส
8 การศึกษาระบบไอโซไซม์ที่เหมาะสมในพริกโดยวิธีอิเลคโตรโฟเรซีส
9 การศึกษาระบบไอโซไซม์ที่เหมาะสมในพริก โดยวิธีอิเลคโตรโฟเรซีส