ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การดัดแปรผิวของเซลลูโลสเมมเบรนจากผักตบชวาด้วยพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2553
2 การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรเจือด้วยสารซัลเฟอร์โดยเทคนิคดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2549
3 ระบบต้นแบบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยการอาบรังสีจากเทคนิคการบีบพลาสมาความเข้มสูง
ปี พ.ศ. 2548
4 การออกแบบและลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปัตเทอริง
ปี พ.ศ. 2547
5 การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาชนิดโพรงเรโซแนนซ์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2546
6 การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีเสริมด้วยพลาสมาที่ความถี่วิทยุ
7 การวัดค่าพารามิเตอร์ของพลาสมาด้วยหัววัดชนิดคู่แบบลางมัวร์
8 งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส