ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเฮียง พรมดอนกอย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Panadda Boonserm 7
2 สกล พันธุ์ยิ้ม 6
3 ปนัดดา บุญเสริม 5
4 พีรดา พรมดอนกอย 5
5 Chartchai Krittanai 5
6 Sakol Panyim 5
7 ชาติชาย กฤตนัย 4
8 วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ 4
9 มงคล อุตมโท 3
10 Patcharee Promdonkoy 3
11 Wanwarang Pathaichindachote 3
12 Mongkon Audtho 2
13 Sumarin Soonsanga 2
14 สุมาริน ซุนสง่า 2
15 นำชัย ชีววิวรรธน์ 2
16 อัมพร หรั่งรอด 2
17 Peerada Promdonkoy 2
18 Somruathai Kidsanguan 2
19 Amporn Rungrod 2
20 Boonhiang Promdonkoy 1
21 Wanwarang Pathaichindachote 1
22 Mongkon Audtho 1
23 Natalia Kristianti Tjahaja 1
24 Patcharaporn Boonyos 1
25 สมฤทัย กิจสงวน 1
26 Suweeraya Limpanawat 1
27 สุวีรยา ลิมปนวัสส 1
28 Namchai Chewawiwat 1
29 Siriya Thammachart 1
30 สุทธาสินี แจ้งเดชา 1
31 กุศล ภูธนกิจ 1
32 จิตศิริน ลายลักษณ์ 1
33 ธารารัตน์ ขาวเขียว 1
34 อัญชณี สังข์เจริญ 1
35 กมนนัทธ ศิงฆมานันท 1
36 Kamonnut Singkhamanan 1
37 Busabun Wongtawan 1
38 Urai Chaisri 1
39 อุไร ไชยศรี 1
40 Sakol Panyim 1
41 Krupakar Parthasarathy 1
42 Thidarat Limvuttegrijeerat 1
43 Siriya Thammachat 1
44 Nuanwan Pungtanom 1
45 Chontida Tangsongcharoen 1
46 Ponlawoot Raksat 1
47 Kulwadee Phannachet 1
48 Santi Maensiri 1
49 Paweena Wadbua 1
50 Sineenat Siri 1
51 Seangduen Moonsom 1
52 Chanikarn Boonchoy 1
53 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 1
54 เพลินพิศ ลักษณะนิล 1
55 Poohrawind Sanitt 1
56 Anchanee Sangcharoen 1
57 Sutipa Tanapongpipat 1
58 Plearnpis Luxananil 1
59 Jaume Torres 1
60 แสงเดือน มูลสม 1
61 ชนิกานต์ บุญช่วย 1
62 Weerachon Tepanant 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 5
5 2551 6
6 2549 2
7 2548 2
8 2547 3
9 2546 1
10 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การก่อรูรั่วบนเยื่อหุ้มเซลล์โดยโปรตีน cytolytic toxin จาก Bacillus thuringiensis
ปี พ.ศ. 2554
2 Functional characterization of truncated fragments of Bacillus sphaericus binary toxin BinB
ปี พ.ศ. 2553
3 Different properties of electrospun fibrous scaffolds of separated heavy-chain and light-chain fibroins of Bombyx mori
4 Production and Characterization of N- and C-terminally Truncated Mtx2: a Mosquitocidal Toxin from Bacillus sphaericus
5 Amino acid substitution on beta-1 and alpha-F of Cyt2Aa2 affects molecular interaction of protoxin
6 Role of cysteine at positions 67, 161 and 241 of a Bacillus sphaericus binary toxin BinB
7 Identification of amino acids required for receptor binding and toxicity of the Bacillus sphaericus binary toxin
ปี พ.ศ. 2552
8 กลไกการทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ระดับโมเลกุลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโปรตีนในระหว่างการออกฤทธฺ์ของ Cyt toxin จาก Bacillus thuringiensis และการเสริมฤทธิ์กับ Cry4B toxin
9 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของ Binary toxin จาก Bacillus sphaericus
10 Investigation of the Unfolding Pathway of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa2 Toxin Reveals an Unfolding Intermediate
11 The C-terminal domain of BinA is responsible for Bacillus sphaericus binary toxin BinA-BinB interaction
12 Bacillus sphaericus Mtx1 and Mtx2 toxins co-expressed in Escherichia coli are synergistic against Aedes aegypti larvae
ปี พ.ศ. 2551
13 Amino acid substitutions in alpha-A and alpha-C of Cyt2Aa2 alter hemolytic activity and mosquito-larvicidal specificity
14 Targeted Mutagenesis at charged residues in Bacillus sphaericus BinA toxin affects mosquito-larvicidal activity
15 High-level expression in Escherichia coli, purification and mosquito-larvicidal activity of the binary toxin from Bacillus sphaericus
16 Amino acids at N- and C-termini are required for efficient production and folding of a cytolytic delta-endotoxin from Bacillus thuringiensis
17 Cys31, Cys47, and Cys195 in BinA are essential for toxicity of a binary toxin from Bacillus sphaericus
18 การศึกษาหาโปรตีนที่จับจำเพาะกับโปรตีน Mtx2 จากแบคทีเรีย Bacillus sphaericus บนเซลล์เพาะเลี้ยงลูกน้ำยุง Aedes albopictus C6
ปี พ.ศ. 2549
19 Association of the components of the binary toxin from Bacillus sphaericus in solution and with model lipid bilayers
20 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของโปรตีนขนาด 42 กิโลดาลตัน ที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจาก Bacillus sphaericus
ปี พ.ศ. 2548
21 การศึกษาโครงสร้างของรูรั่วในเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดจากโปรตีน Cyt toxin ของ Bacillus thuringiensis
22 Co-expression of Bacillus thuringiensis Cry4Ba and Cyt2Aa2 in Escherichia coli revealed high synergism against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus larvae
ปี พ.ศ. 2547
23 การปรับปรุงการแสดงออกและการเพิ่มเสถียรภาพของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงชนิด MtxI จาก Bacillus sphaericus โดยการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโน, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
24 Cloning and characterization of a mosquito larvicidal toxin produced during vegetative stage of Bacillus sphaericus 2297
25 Trp132, Trp154 and Trp157 are essential for folding and activity of a Cyt toxin from Bacillus thuringiensis
ปี พ.ศ. 2546
26 การโคลนยีนและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงที่สร้างในระยะก่อนการเกิดสปอร์ของ Bacillus sphaericus
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 Investigation of the pore-forming mechanism of a cytolytic ?-endotoxin from Bacillus thuringiensis
28 Cloning and characterization of a cytolytic and mosquito larvicidal ?-endotoxin from Bacillus thuringiensis subsp. darmstadiensis
29 Efficient expression of the mosquito larvicidal binary toxin gene from Bacillus sphaericus in Escherichia coli
30 Trp132, Trp154, and Trp157 are essential for folding and activity of a Cyt toxin from Bacillus thuringiensis
31 Production of a biologically active growth hormone from giant catfish (Pangasianodon gigas) in Escherichia coli
32 Structure-function relationships of a membrane pore forming toxin revealed by reversion mutagenesis
33 Cloning and characterization of a mosquito larvicidal toxin produced during vegetative stage of Bacillus sphaericus 2297
34 Amino acid substitutions in ?A and ?C of Cyt2Aa2 alter hemolytic activity and mosquito-larvicidal specificity
35 Co-expression of Bacillus thuringiensis Cry4Ba and Cyt2Aa2 in Escherichia coli revealed high synergism against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus larvae
36 Cys31, Cys47, and Cys195 in BinA are essential for toxicity of a binary toxin from Bacillus sphaericus
37 Role of cysteine at positions 67, 161 and 241 of a Bacillus sphaericus binary toxin BinB
38 Bacillus sphaericus Mtx1 and Mtx2 toxins co-expressed in Escherichia coli are synergistic against Aedes aegypti larvae
39 High-level expression in Escherichia coli, purification and mosquito-larvicidal activity of the binary toxin from Bacillus sphaericus
40 Amino acids at N- and C-termini are required for the efficient production and folding of a cytolytic ?-endotoxin from Bacillus thuringiensis
41 Production and characterization of N- and C-terminally truncated Mtx2: A mosquitocidal toxin from bacillus sphaericus
42 Functional characterization of truncated fragments of Bacillus sphaericus binary toxin BinB
43 Isoleucine at position 150 of Cyt2Aa toxin from Bacillus thuringiensis plays an important role during membrane binding and oligomerization
44 Expression of mosquito-larvicidal toxin genes under the control of a native promoter in Enterobacter amnigenus An11