ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 แผนงานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
ปี พ.ศ. 2557
2 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: การค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ใหม่และสารลดการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน
3 แผนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ: การค้นหาสารต้านจุลินทรีย์ใหม่และสารลดการดื้อยาสำหรับแบคทีเรียกรัมลบที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนาน
ปี พ.ศ. 2554
4 การสังเคราะห์สารไขมันประจุบวกด้วยเทคนิคการสังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็งเพื่อนำพาดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์
ปี พ.ศ. 2553
5 การสังเคราะห์สารไขมันประจุบวกด้วยเทคนิคการสังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็งเพื่อนำพาดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์
ปี พ.ศ. 2551
6 การสังเคราะห์สารกลุ่มไฮดรอกซีซินนามิกเอซิดเอไมด์ของโพลิเอมีน และอนุพันธ์ ด้วยเทคนิคการสังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
7 การสังเคราะห์สารกลุ่มไฮดรอกซีซินนามิกเอซิดเอไมด์ของโพลิเอมีน และอนุพันธ์ด้วยเทคนิคการสังเคราะห์บนวัฏภาคของแข็ง
ปี พ.ศ. 2538
8 การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของเอคไดสเตอรอยด์และสาร ในกลุ่มเอคไดสเตอรอยด์