ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม 13
2 ฐิติพร ธรรมสอน 11
3 สโรชา จิตรากร 11
4 จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล 11
5 วัฒนา วีรชาติยานุกุล 11
6 ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที 7
7 ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล 6
8 Boonsirm Withyachumnarnkul 6
9 แสงจันทร์ เสนาปิน 4
10 ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา 3
11 สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา 3
12 บุษยา บุนนาค 2
13 วรรศิยา ศิริเอี้ยวพิกุล 2
14 วิภาวรรณ เสียงดัง 2
15 ศิริพร ศรีอุไรรัตนา 2
16 ประเทือง ชมสูง 2
17 วิชัย บุญแสง 2
18 สกล พันธุ์ยิ้ม 2
19 ลลิตา สุริยะประภาดิลก 2
20 ปราณี สิทธิสาร 1
21 Jiraporn Kasornchandra 1
22 จิราพร เกษรจันทร์ 1
23 อนุตรา อัครจามร 1
24 สิทธิ บุญยรัตนผลิน 1
25 นุสรา สิทธิดิลกรัตน์ 1
26 อัญชลี กมลนาวิน 1
27 Chainarong Wongteerasupaya 1
28 Anutra Arkarjamon 1
29 Sakol Panyim 1
30 Warachin Gangnonngiw 1
31 Patai Charoonnart 1
32 Vanvimon Saksmerprome 1
33 วราชินย์ กางโนนงิ้ว 1
34 ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ 1
35 Anchalee Tassanakajon 1
36 อัญชลี ทัศนาขจร 1
37 Vichai Boonsaeng 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 2
3 2557 2
4 2556 1
5 2553 1
6 2552 2
7 2548 2
8 2546 1
9 2543 1
10 2539 2
11 2538 1
12 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตกุ้งกุลาดำที่มีจำนวนโครโมโซมสามชุดและเลี้ยงร่วมกับปลานิลแดง
ปี พ.ศ. 2559
2 การประดิษฐ์เครื่องมือจัดทำโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำ
3 การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังจากการวางไข่ และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridization
ปี พ.ศ. 2557
4 การเพาะอาร์ทีเมียที่มีอาร์เอนเอสายคู่เพื่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำปลอดเชื้อไวรัส
5 การศึกษาการพัฒนาไข่ขั้นสุดท้าย และการกระตุ้นการวางไข่ด้วยสารสกัดจากถุงเก็บอสุจิ และฮอร์โมนสเตียรอยด์ในกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างระบบการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล Holothuria scabra ในเชิงการค้าและศักยภาพในการเพาะเลี้ยงร่วมกับปลาทะเล และการใช้ปลิงทะเลในการบำบัดน้ำที่ถ่ายจากบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาโครงสร้างและเอ็นไซม์ Na+/K+-ATPase ของเหงือกและต๋อม antennal gland ในครอบครัวกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon] ที่เลี้ยงในความเค็มต่ำ /
ปี พ.ศ. 2552
8 A novel and inexpensive application of RNAi technology to protect shrimp from viral disease
9 การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน Thalassiosira spp. สำหรับลูกกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2548
10 การปฏิสนธิตามธรรมชาติและโดยปฏิบัติการในห้องทดลองของกุ้งกุลาดำ
11 ชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีของกุ้งกุลาดำ ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 1) การศึกษาด้านจุลภายวิภาคของไข่และเชื้ออสุจิของกุ้งกุลาดำ 2) การศึกษาการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติในกุ้งกุลาดำ 3) ความพยายามในการผสมพันธุ์เทียมในกุ้งกุลาดำ 4) การพิสูจน์หายีนซึ่งแสดงออกจำเพาะในกุ
ปี พ.ศ. 2546
12 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
13 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2539
14 การค้นคว้าทดลองหาวัคซีนป้องกันโรคหัวเหลือง
15 การพัฒนาวิธีการตรวจโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำที่ง่ายและจำเพาะโดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2538
16 การค้นคว้าทดลองหาวัคซีนป้องกันโรคหัวเหลือง