ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม 13
2 ฐิติพร ธรรมสอน 11
3 สโรชา จิตรากร 11
4 วัฒนา วีรชาติยานุกุล 11
5 จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล 11
6 ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล 6
7 Boonsirm Withyachumnarnkul 6
8 ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที 4
9 แสงจันทร์ เสนาปิน 4
10 สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา 3
11 บุษยา บุนนาค 2
12 วิภาวรรณ เสียงดัง 2
13 ศิริพร ศรีอุไรรัตนา 2
14 วรรศิยา ศิริเอี้ยวพิกุล 2
15 ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา 2
16 ประเทือง ชมสูง 2
17 วิชัย บุญแสง 2
18 สกล พันธุ์ยิ้ม 2
19 ลลิตา สุริยะประภาดิลก 2
20 ปราณี สิทธิสาร 1
21 Jiraporn Kasornchandra 1
22 จิราพร เกษรจันทร์ 1
23 อนุตรา อัครจามร 1
24 สิทธิ บุญยรัตนผลิน 1
25 นุสรา สิทธิดิลกรัตน์ 1
26 อัญชลี กมลนาวิน 1
27 Chainarong Wongteerasupaya 1
28 Anutra Arkarjamon 1
29 Sakol Panyim 1
30 Warachin Gangnonngiw 1
31 Patai Charoonnart 1
32 Vanvimon Saksmerprome 1
33 วราชินย์ กางโนนงิ้ว 1
34 ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ 1
35 Anchalee Tassanakajon 1
36 อัญชลี ทัศนาขจร 1
37 Vichai Boonsaeng 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2548 2
7 2546 1
8 2543 1
9 2539 2
10 2538 1
11 543 43
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การติดตามตำแหน่งการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีภายในเซลล์ของรังไข่ ไข่หลังจากการวางไข่ และนอเพลียสของกุ้งกุลาดำด้วยเทคนิค in situ hybridization
2 การประดิษฐ์เครื่องมือจัดทำโครโมโซมสามชุดในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2557
3 การเพาะอาร์ทีเมียที่มีอาร์เอนเอสายคู่เพื่ออนุบาลลูกกุ้งกุลาดำปลอดเชื้อไวรัส
4 การศึกษาการพัฒนาไข่ขั้นสุดท้าย และการกระตุ้นการวางไข่ด้วยสารสกัดจากถุงเก็บอสุจิ และฮอร์โมนสเตียรอยด์ในกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาความเป็นไปได้ที่จะสร้างระบบการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล Holothuria scabra ในเชิงการค้าและศักยภาพในการเพาะเลี้ยงร่วมกับปลาทะเล และการใช้ปลิงทะเลในการบำบัดน้ำที่ถ่ายจากบ่อเพาะเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2553
6 การศึกษาโครงสร้างและเอ็นไซม์ Na+/K+-ATPase ของเหงือกและต๋อม antennal gland ในครอบครัวกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon] ที่เลี้ยงในความเค็มต่ำ /
ปี พ.ศ. 2552
7 A novel and inexpensive application of RNAi technology to protect shrimp from viral disease
8 การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน Thalassiosira spp. สำหรับลูกกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2548
9 การปฏิสนธิตามธรรมชาติและโดยปฏิบัติการในห้องทดลองของกุ้งกุลาดำ
10 ชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีของกุ้งกุลาดำ ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 1) การศึกษาด้านจุลภายวิภาคของไข่และเชื้ออสุจิของกุ้งกุลาดำ 2) การศึกษาการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติในกุ้งกุลาดำ 3) ความพยายามในการผสมพันธุ์เทียมในกุ้งกุลาดำ 4) การพิสูจน์หายีนซึ่งแสดงออกจำเพาะในกุ
ปี พ.ศ. 2546
11 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
12 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2539
13 การค้นคว้าทดลองหาวัคซีนป้องกันโรคหัวเหลือง
14 การพัฒนาวิธีการตรวจโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำที่ง่ายและจำเพาะโดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2538
15 การค้นคว้าทดลองหาวัคซีนป้องกันโรคหัวเหลือง