ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 รูปแบบการย่อยสลายและผลของคาร์โบไฮเดรต ที่ไม่ใช่เยื่อใยและโปรตีนที่สลายตัวในกระเพาะรูเมนจากอาหารต่างชนิด ต่อผลผลิตของแม่โคนมเลี้ยงด้วยฟางหมักยูเรียเป็นอาหารฐาน
2 กรรมวิธีและผลของกานบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้ และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน
ปี พ.ศ. 2548
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค โดยใช้อาหารผสมครบส่วนและอาหารข้นคุณภาพดี
ปี พ.ศ. 2547
4 การตอบสนองของโครีดนม ต่ออาหารที่เสริมด้วยหญ้าแห้งและโซเดียมไบคาร์บอเนต ร่วมกับแมกนีเซียมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2546
5 การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีและอาหารผสมครบส่วนสำหรับสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2545
6 การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง
ปี พ.ศ. 2544
7 การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดี และอาหารผสมครบส่วนสำหรับสหกรณ์