ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญศรี ปราบณศักดิ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- บุญศรี ปราบ ณ ศักดิ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล กับประสิทธิภาพของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลประจำจังหวัดเขต 12 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2547
2 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ ในระยะที่หนึ่งของการคลอด โดยสามีมีส่วนร่วม โรงพยาบาลเสลภูมิ
3 ผลการดำเนินงานศูนย์สื่อและการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
4 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2526
5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซุบซิบกับความร่วมมือในการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา