ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญธรรม นิธิอุทัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การศึกษาการผลิต Cutless Bearing ของเรือประมงจากยางธรรมชาติเพื่อใช้แทนแบริ่งไม้
ปี พ.ศ. 2540
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความกระเด้งตัวกับความร้อนสะสม ของยางวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2538
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความกระเด้งตัวกับความร้อนสะสม ของยางวัลคาไนซ์
4 การเร่งความเสถียรเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2536
5 ความสามารถในการเป็นฟองของสบู่คาร์บอกไซเลต
6 ผลของการบ่มเร่งน้ำยาง ต่ออัตราการวัลคาไนซ์ของยาง
ปี พ.ศ. 2535
7 การปรับสภาพโมเลกุลของยางธรรมชาติในสภาวะขณะเป็นน้ำยางให้กลายเป็น Cyclised Rubber
ปี พ.ศ. 2534
8 การพัฒนาน้ำยางข้นให้มีคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2533
9 การเร่งความเสถียรเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2532
10 ระบบวัลคาไนซ์ของน้ำยางที่ใช้กำมะถันเป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อทำถุงมือทางการแพทย์
11 การศึกษาเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 ความสามารถในการเป็นฟองของสบู่คาร์บอกไซเลต
13 การปรับสภาพโมเลกุลของยางธรรมชาติในสภาวะขณะเป็นน้ำยางให้กลายเป็น Cyclised Rubber
14 ผลของการบ่มเร่งน้ำยาง ต่ออัตราการวัลคาไนซ์ของยาง