ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญชัย โสวรรณวณิชกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
ปี พ.ศ. 2549
2 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับออกแบบวงจรตรรกะเชิงลำดับ โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ
ปี พ.ศ. 2547
3 ระบบจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บแบบฝังตัว
ปี พ.ศ. 2545
4 การพัฒนาซอฟต์แวร์การต่อประสานสำหรับเครื่องอ่านอีไลซ่า
5 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการจัดการฐานข้อมูลสำรอง
ปี พ.ศ. 2543
6 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมค้นผ่านเว็บแคชร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2542
7 การพัฒนาระบบควบคุมการป้องกันการผุกร่อนชนิดคาโธดิคของท่อแบบอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2537
8 ระบบสารสนเทศในงานควบคุมเครื่องมือแพทย์
ปี พ.ศ. 2535
9 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบเครื่องวัดทางไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2532
10 การพัฒนาระบบแสวงหาข้อมูลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลรอ์ MCS-51
ปี พ.ศ. 2528
11 การออกแบบและสร้างชุดรับ-ส่งข้อมูลเชิงเลข ที่ใช้แสงอินฟราเรดส่งผ่านบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2525
12 การพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จาก z-80 ไมโครโปรเซสเซอร์