ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัวทิพย์ อุบลประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลังในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
ปี พ.ศ. 2552
2 ย่อยที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
3 การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2551
4 การขยายพันธุ์มันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2550
5 การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ
6 การขยายพันธุ์มันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2549
7 การขยายพันธุ์มันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ
8 การศึกษาความหลากหลายและการอนุรักษ์สายพันธุ์ดองดึงในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาความหลากหลายและการอนุรักษ์สายพันธุ์ดองดึงในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
10 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำและการแพร่กระจายทางชีวภาพ ระหว่างแหล่งน้ำในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบังและเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างศิลา จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2540
11 เปรียบเทียบคุณภาพน้ำและการแพร่กระจายทางชีวภาพ ระหว่างแหล่งน้ำในเขตอุตสาหกรรมแหลมฉบังและเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างศิลา จ.ชลบุรี
12 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองทนทานต่อความเป็นพิษของอลูมินัมและการขาดจุลธาตุอาหาร โดยการฉายรังสีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2534
13 การเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2527
14 การเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วเขียว