ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต จริโมภาส
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2550 2
3 2549 2
4 2548 1
5 2547 2
6 2546 4
7 2545 1
8 2544 1
9 2542 1
10 2539 1
11 2537 3
12 2533 3
13 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาวัสดุดูดซับการกระแทกที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมป้องกันความเสียหายของผลไม้
2 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์คัดแยกผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลาย
3 ความเสียหายของมะขามหวานหลังการเก็บเกี่ยวและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะขามหวานแบบขายส่งและขายปลีก
ปี พ.ศ. 2550
4 วิธีการทดสอบเพื่อประเมินความช้ำของแอปเปิ้ลจากการกระแทกและเปรียบเทียบวัสดุกันช้ำ
5 การช้ำเชิงกลของผลมะพร้าวอ่อน
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการการพัฒนารูปแบบการตัดแผ่นไม้ MDF เพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
7 การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนแบบอัตโนมัติและเครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องเคลือบในสุญญากาศเพื่อการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2547
9 โครงการเครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน
10 เครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2546
11 การพัฒนาเครื่องทำให้ผลส้มเขียวหวานเต็มแบบสั่นสะเทือน
12 การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน
13 การพัฒนาสายการบรรจุผลไม้ไทย
14 การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดมังคุดแบบจานหมุน
ปี พ.ศ. 2545
15 เครื่องแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษาคุณสมบัติการสั่นสะเทือนของผลส้มเขียวหวานที่สัมพันธ์กับการลดความเสียหายและลดต้นทุนการผลิต
ปี พ.ศ. 2542
17 การพัฒนาระบบเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2539
18 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจสอบความอ่อนแก่ผลไม้ (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2537
19 การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก
20 การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก
21 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจสอบความอ่อนแก่ผลไม้ไทย
ปี พ.ศ. 2533
22 เครื่องคัดขนาดมะนาวและส้มโอ
23 การสำรวจความต้องการเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง สำหรับการผลิตกุ้งเพื่อการส่งออก
24 กลไกการเปิดผลมะพร้าวอ่อน