ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัญชา พูลโภคา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2551 1
4 2550 1
5 2548 1
6 2544 1
7 2541 1
8 2535 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ตัวตรวจวัดที่มีการเปลี่่ยนแปลงฟลูออเรสเซนต์และสีแบบผันกลับได้โดยมีโรดามีนเป็นองค์ประกอบสำหรับจับ Cu2+ และไอออนแพร์เพื่อใช้เป็นตัวรับไดทอปิก
ปี พ.ศ. 2554
2 การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานของบิส-คาลิกซ์[4]-พอร์ไฟริน
ปี พ.ศ. 2551
3 การสังเคราะห์เซนเซอร์ฟลูออเรสเซนต์ จากเฮซาโฮโมไตรเอซาคาลิกซ์[3]เอรีน
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาการสกัดด้วยวัฏภาคของเหลวระบบจุลภาค โดยใช้เมมเบรนชนิดเส้นใยกลวงเป็นตัวพยุงในการหาปริมาณสารออร์แกโนทินจากตัวอย่างน้ำทางสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2548
5 การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานของบิส-คาลิกซ์[4]-พอร์ไฟริน
ปี พ.ศ. 2544
6 การสังเคราะห์ 1,3-อัลเทอเนตคาลิก[4]-ไซเคลน-คราวน์-6 ชนิดใหม่และการศึกษาความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับแคทไอออน, แอนไอออน และอินทรีย์โมเลกุล
ปี พ.ศ. 2541
7 การสังเคราะห์สารประเภทเอซาไธออลคาลิกซารีนเพื่อการประยุกต์ใช้งานในการแยกโลหะแทรนซิซันไอออน
ปี พ.ศ. 2535
8 การสังเคราะห์โพลิ(เอ็น-ฟินิลมาเลอีมีด-โค-พาราอีพอกซีสไตรีน-โค- ?????สไตรีน)