ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บวรโชค ผู้พัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- บวราโชค ผู้พัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 2
7 2546 2
8 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์วิศวกรรมการเชื่อม
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาผลกระทบจากการให้ความร้อนหลังจากเชื่อม ของเหล็กกล้าโครเมียม-โมลิดินัม เกรด 2.25Cr-1Mo และเกรด 9Cr-1Mo
3 ศึกษาการเชื่อมซ่อมเหล็กหล่อกราไฟท์กลม FCD 500 โดยกระบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสูญเสียสังกะสี บริเวณแนวเชื่อมของวัสดุทองเหลือง ด้วยกระบวนการเชื่อม GMAW-P
ปี พ.ศ. 2551
5 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์วิศวกรรมการเชื่อม ปีที่ 2
6 การศึกษาความเค้นตกค้าง ในรอยเชื่อมต่อแบบ ที เค วาย
7 อิทธิพลของพลังงานพัลส์ต่อรูปร่างของแนวเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม ในการเชื่อมด้วย GMAW-P
8 แนวทางการผลิตถังรับแรงดัน
9 การศึกษาการเชื่อมพอกผิวแป้งทนแรงกระแทกสูงในวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน ด้วยกระบวนเชื่อมไฟฟ้าลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
ปี พ.ศ. 2550
10 การขัดแกะวัสดุเซรามิกส์และกระจกโดยคลื่นอัลตร้าโซนิก
ปี พ.ศ. 2549
11 เครื่องตัดผ้าทอตราสัญลักษณ์ด้วยระบบอุลตร้าโซนิค
12 การศึกษาพฤติกรรมการหลอมละลายของพอลิเมอร์ในการเชื่อมแบบหมุน โดยการตรวจจับ คลื่นเสียง
ปี พ.ศ. 2546
13 เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยแสงอินฟราเรด
14 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบบัญชี เพื่อจัดทำบัตรต้นทุนงานของผลิตภัณฑ์หม้อต้ม