ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย
ปี พ.ศ. 2556
2 ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย
3 การศึกษาสหสถาบันและสหวิชาชีพในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และครอบครัว ใน 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
4 Cleft lip and cleft palate project
5 Cleft lip and cleft palate project
ปี พ.ศ. 2555
6 ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย
7 การศึกษาสหสถาบันและสหวิชาชีพในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และครอบครัว ใน 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาหุ่นใบหน้าจำลองสำหรับให้ข้อมูลผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
9 ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย
10 การศึกษาแบบสหวิทยาการเพื่อประเมินผลการรักษาทางคลินิกของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในช่วงอายุ 5-6 ปี
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาแบบสหวิทยาการเพื่อประเมินผลการรักษาทางคลินิกของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในช่วงอายุ 5-6 ปี
12 ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย
ปี พ.ศ. 2552
13 ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย
ปี พ.ศ. 2551
14 ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย