ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรเจิด ยะพงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คุณสมบัติในการต้านการเกิดฟันผุของสารสกัดจากพืชพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2556
2 คุณสมบัติในการต้านการเกิดฟันผุของสารสกัดจากพืชพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของยาต้านการอักเสบในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ต่อการแสดงออกของยีนฮีทชอคโปรตีนในเซลล์สร้างกระดูกและบทบาทของฮีทชอคโปรตีนต่อการสร้างไซโตไคน์จากเซลล์สร้างกระดูก
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของขิงต่อการเจริญและการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอกคัส มิวแทน
ปี พ.ศ. 2550
5 The cellular and molecular etiology of the cleft secondary palate in Jagged2 mutant mice.
ปี พ.ศ. 2544
6 บทบาทของไฟโบรบลาส และไซโตไคน์ ในการรุกล้ำและสร้าง matrix metalloproteinase ของเซลล์มะเร็งศีรษะและลำคอ
ปี พ.ศ. 2539
7 การผลิตแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อ Porphyromonas gingivalis