ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรยง โตประเสริฐพงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล (2550-2553)
ปี พ.ศ. 2537
2 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน
ปี พ.ศ. 2531
3 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ทำจากซิลิคอนแบบโพลีคริสตัลไลน์
4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : โครงการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ : รายงานการวิจัยและพัฒนา
5 โครงการวิจัยการศึกษาโฟโตลูมิเนสเซนต์ของสารประกอบกึ่งตัวนำ แกลเลี่ยมอาร์เซนายด์
6 การศึกษาผิวสัมผัสโอห์มมิกของแกลเลียมอาร์เซไนด์
ปี พ.ศ. 2530
7 การศึกษาผิวสัมผัสโอห์มมิกของแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์ : รายงานผลการวิจัย
8 โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
9 การศึกษาผิวสัมผัสโอห์มมิก ของแกลเลี่ยมอาร์เซไนด์
ปี พ.ศ. 2529
10 การปลูกผลึกแกลเลียมอาร์เซไนด์แบบเอพิแทกซีจากเฟส ของเหลวในชุดอุปกรณ์แนวดิ่ง
ปี พ.ศ. 2526
11 การสร้างและวิเคราะห์ผลของโฟโตไดโอด : รายงานผลการวิจัย