ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง เขื่อนแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2552 1
4 2543 1
5 2542 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมิน S value ในการถ่ายภาพทรวงอกท่า PA จากระบบการสร้างภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ (Computed radiography) จากข้อมูลผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 การจัดการปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับในการใส่สายระบายน้ำดีผ่านทางผิวหนังโดยใช้เครื่องฟลูออโรสโคบีย์ฉายรังสีแบบลูกคลื่น
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมิน S value ในการถ่ายภาพทรวงอกท่า PA จากระบบการสร้างภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ (Computed radiography) จากข้อมูลผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
4 รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2543
5 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการฝึกวินิจฉัยโรคในช่องปากสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2542
6 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการฝึกวินิจฉัยโรคในช่องปาก สำหรับนักศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการฝึกวินิจฉัยโรคในช่องปากสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น