ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บงกช ประสิทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 1
6 2547 1
7 2544 1
8 2543 2
9 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารร่วมกับมูลสัตว์ และเศษหญ้าในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับพลังงานความร้อนจากชีวมวล เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3 ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียว
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าในเครื่องยนต์สันดาปภายใน สำหรับชุมชน
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวมวล เพื่อนำไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าในเครื่องยนต์สันดาปภายใน สำหรับชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับประเทศไทย
7 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
8 การผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลเพื่อนำไปสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
9 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊สชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2544
10 กรณีศึกษาระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ โดยมาตรฐาน ASHRAE STANDARD 93-77
ปี พ.ศ. 2543
11 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยติดครีบระบายความร้อนอลูมิเนียม
12 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยติดครีบระบายความร้อนอลูมิเนียม