ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้ำผึ้ง อนุกูล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- นุพงษ์ อนุกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาโครงสร้างและบทบาทของยีนที่ทำหน้าที่ในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลานิล
ปี พ.ศ. 2558
2 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Indole acetic acid (IAA) โดย Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินด่าง
ปี พ.ศ. 2557
3 การทดสอบประสิทธิภาพของ promoter ที่ใช้สำหรับการพัฒนาพรรณไม้น้ำเรืองแสง
4 การผลิตพรรณไม้น้ำเรืองแสงเพื่อเพิ่มโอกาศทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย
5 การผลิตเปปไทด์ androgenic gland hormone (AGH) ของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii
6 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนในพรรณไม้น้ำเพื่อการสร้างพันธุ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษาผลของการ knockout ยีน 2AP และ OsBadh1 ที่มีต่อความหอมใน Arabidopsis และข้าว
9 การวิเคราะห์หาพันธุ์ข้าวไทยที่มีโฟเลตสูงและศึกษาการแสดงออกของยีนในกระบวนการสร้างและสลายโฟเลตในข้าว
ปี พ.ศ. 2553
10 วิเคราะห์หาพันธุ์ข้าวไทยที่มีโฟเลตสูงและศึกษาการแสดงออกของยีนในกระบวนการสร้างและสลายโฟเลตในข้าว
ปี พ.ศ. 2551
11 การปรับปรุงกระบวนการ ให้บริการซ่อมรถยนต์ด้วยการเทียบรอย ศึกษากรณี บริษัท ยนตรกิจเซอร์วิส จำกัด สาขาหัวหมาก