ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- น้ำทิพย์ วงศ์ประทีป
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาภูมิปัญญาการทำกระยาสารทสมุนไพรปรุงรสของกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดพิจิตร
2 การสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาภูมิปัญญาการทำกระยาสารทสมุนไพรปรุงรสของกลุ่มแม่บ้านในจังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาสูตรไอศกรีมข้าวกล้องงอกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคและการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิต
5 การศึกษาการใช้ประโยชน์กากถัวลิสงหลังบีบสกัดน้ำมัน
6 การผลิตคุกกี้จากเศษมี่สั้วที่ขนาดเส้นไม่ได้มาตรฐาน
7 การใช้สมุนไพรเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและยืดอายุการเก็บรักษาน้ำข้าวกล้องงอก
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผุ้บริโภคและการจัดจำหน่ายเฃิงพานิชย์ของผู้ผลิต
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ
10 การศึกษากากถั่วลิสงหลังการบีบสกัดน้ำมัน : สมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาการนำโปรตีนจากกากถั่วลิสงหลังการบีบน้ำมันไปใช้ประโยชน์
12 การพัฒนาสูตรน้ำปรุงสำเร็จรูปสำหรับใช้ผสมน้ำแป้งข้าว เพื่อผลิตข้าวเกรียบด้วยระบบการนึ่ง
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของวิธีการเตรียมกระเจี๊ยบต่อการผลิตซอสกระเจี้ยบแดง
15 การศึกษากรรมวิธีผลิตผงปรุงรสสมุนไพรสำหรับมี่สั้ว
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ไชโป๊วและตั้งฉ่าย
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฝักจากแป้งข้าวเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลา
18 การพัฒนาข้าวเกรียบฟักทองจากแป้งข้าวผสมแคลเซียมจากกระดูกปลา
19 การศึกษาแป้งปรุง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิตสมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2550
20 หมี่ซั่วสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพของจังหวัดพิษณุโลกสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2548
21 การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำเกร็ดหิมะสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
22 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว
23 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและสมบัติเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากถั่วเขียว
ปี พ.ศ. 2540
24 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเจลจากโปรตีนถั่วเหลือง
25 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเจลจากโปรตีนถั่วเหลือง