ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นเรศ วโรภาสตระกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดชาหม่อน
2 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดชาหม่อน
ปี พ.ศ. 2548
3 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรียืของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
4 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
5 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
6 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรียืของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
ปี พ.ศ. 2546
7 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดชาเขียวใบหม่อน
ปี พ.ศ. 2545
8 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรียืของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง II
9 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดชาหม่อน
10 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
ปี พ.ศ. 2544
11 ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของแฮ่มและบอระเพ็ดพุงช้าง
ปี พ.ศ. 2535
12 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อคริบโตคอคคัส นีโอโฟแมนส์ ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อคริบโตคอคคัส
ปี พ.ศ. 2528
13 แบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงกระดูกมาสตอยด์อักเสบเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์