ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุสรา สุวรรณโชติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 2
8 2545 1
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การแข่งขันประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7
ปี พ.ศ. 2558
2 การแข่งขันประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาเทคนิคการวินิจฉัยเนื้องอกเต้านมสุนัขด้วยวิธีจุลพยาธิพยาธิอิมมูโนฮีสโตเคมี
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาประสิทธิ์ภาพของ ACE inhibitor ramipril ในสุนัขที่เป็นโรคหัวใจ
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างออกซาเลตในตับของหนูแรทในภาวะขาดโพแทสเซียม
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างออกซาเลตในตับของหนูแรทในภาวะขาดโพแทสเซียม
ปี พ.ศ. 2549
7 ลักษณะและอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตที่เกิดจากสภาวะพร่องโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในหนูทดลอง
8 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของก้อนนิ่ว ชนิดและความรุนแรงของภาวะผิดปกติในปัสสาวะ และอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไต
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาการเจริญของเชื้อทริปพาโนโซมในหลอดทดลอง และการก่อโรคในสัตว์