ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 1
3 2551 3
4 2544 2
5 2543 1
6 2542 2
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรหม่อน
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อจากสารสกัดพริกไทย
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอมฆ่าเชื้อ จากสารสกัดพริกไทย
ปี พ.ศ. 2544
7 การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าพ่นแห้งแบบอะมัยโลสสูงเพื่อใช้เป็นสารช่วยตอกโดยตรงในตำรับยาเม็ด
8 การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าพ่นแห้งแบบอะมัยโลสสูงเพื่อใช้เป็นสารช่วยตอกโดยตรงในตำรับยาเม็ด
ปี พ.ศ. 2543
9 การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าพ่นแห้งแบบอะมัยโลสสูงเพื่อใช้เป็นสารช่วยตอกโดยตรงในตำรับยาเม็ด
ปี พ.ศ. 2542
10 แป้งเผือกเป็นสารช่วยในตำรับยาเม็ด
11 แป้งเผือกเป็นสารช่วยในตำรับยาเม็ด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 แป้งเผือกเป็นสารช่วยในตำรับยาเม็ด