ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุตติยา วีระวัธนชัย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นุตติยา วีรวัชธนชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง
3 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน
4 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระจากช้าพลู
5 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน
ปี พ.ศ. 2553
6 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก
7 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน
ปี พ.ศ. 2550
9 การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase จากพืชสมุนไพรในวงศ์ Piperacceae
10 การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชสมุนไพรในวงศ์พริกไทย
ปี พ.ศ. 2542
11 ความรู้เรื่องการใช้ยาของประชาชนที่มาใช้บริการในร้านขายยา จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2541
12 น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา (ชื่อเดิม การสกัดสารหอมจากดอกกันเกราให้อยู่ในรูปสารหอมและผงหอม)
13 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้ยาผิดวิธีของประชาชนที่มาซื้อยาในร้านขายยาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2540
14 การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2537
15 ฤทธิ์อันคัปปลิงของ 22-ไฮดรอกซิทิงจีโนนที่สกัดจากแฮนคอคำใหญ่ต่อกระบวนการหายใจและออกซิเดทีฟฟอสฟอริลเลชันของไมโตคอนเดรีย