ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชธนา พูลทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นุชธนา พูลทอง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nuchthana Poolthong 8
2 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 5
3 Ruangdaj Tongsri 5
4 ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 4
5 อัมพร เวียงมูล 4
6 นันทน์ ถาวรังกูร 4
7 เรืองเดช ธงศรี 4
8 ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 4
9 ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ 3
10 ณัฐพงษ์ กุลจิตติพิพัฒน์ 3
11 Ornmanee Coovattanachai 3
12 นาตยา ต่อแสงธรรม 3
13 Nattaya Tosangthum 3
14 Sainatee Chakthin 2
15 Nuttapon Kuljittipipat 2
16 ชยันต์ คุ้มภัย 2
17 Pongsak Wila 2
18 ภูริต ธนะกิจเกษม 2
19 สายนที จากถิ่น 2
20 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 2
21 Thanyaporn Yotkaew 2
22 Rungtip Krataitong 2
23 Bhanu Vetayanugul 2
24 Monnapas Morakotjinda 2
25 มนภาส มรกฎจินดา 2
26 พินิจ กำหอม 1
27 ศศิกานต์ โคตรสุโพธิ์ 1
28 หนูจันทร์ ถวิลวงษ์ 1
29 วชิระ มีทอง 1
30 นวรัตน์ วรอวยชัย 1
31 Amporn Wiengmoon 1
32 Natthaphol Chomsaeng 1
33 จักรกฤษณ์ จิตติมงคล 1
34 โกสินทร์ จำนงไทย 1
35 อิศรทัต พึ่งอ้น 1
36 สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ 1
37 อนัญญา พรหมสุทธิ 1
38 นันทน์ ถาวรรังกูร 1
39 อารมย์ ขุนภาษี 1
40 John T. H. Pearce 1
41 กัญญลักษณ์ เอี่ยมจำรูญ 1
42 สุวรรณา ยุพา 1
43 เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร 1
44 อัมพวัน ตั๊นสกุล 1
45 สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ 1
46 เชิดพงษ์ จอมเดช 1
47 Rattana Wichianrak 1
48 Nattapong Kuljittipipat 1
49 พงษ์ศักดิ์ วิลา 1
50 Rungthip Krataithong 1
51 Nandh Thavarungkul 1
52 Sunchai Mata 1
53 อนันต์ ดาราพันธ์ 1
54 สัญชัย มาตา 1
55 อรมณี คูวัฒนาชัย 1
56 ภาณุ เวทยนุกูล 1
57 รัตนา วิเชียรรักษ์ 1
58 กอบสิน ทวีสิน 1
59 สมบุญ เจริญวิไลศิริ 1
60 Sombun Charoenvilaisiri 1
61 Torranin Chairuangsri 1
62 Chaowalit Limmaneevichitr 1
63 Satit Chantpum 1
64 สาธิต จันทนปุ่ม 1
65 เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร 1
66 Kobsin Thaveesin 1
67 จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2552 6
4 2551 12
5 2550 6
6 2548 1
7 2545 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากระบวนการหล่อโลหะในสภาวะกึ่งแข็งแบบรางเทหล่อเย็นสำหรับอะลูมิเนียมผสมที่เกิดออกไซด์ได้ง่ายในบรรยากาศก๊าซเฉื่อย
2 การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมคอมโพสิตกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลท
3 การผลิตอะลูมิเนียมคอมโพสิตโดยการหล่อแบบรีโอร่วมกับการหล่อแบบกดอัด
ปี พ.ศ. 2553
4 การยับยั้งการโตของเกรนในวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมคาร์ไบด์-นิกเกิล โดยการเติมธาตุผสม
5 การผลิตอะลูมิเนียมผสมในสภาวะกึ่งของแข็ง โดยการหล่อแบบรีโอร่วมกับการหล่อแบบกดอัด
6 อิทธิพลของการปรับสภาพเกรนละเอียดต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกล ของอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 ที่ผลิตด้วยกระบวนการหล่อรีโอแบบเทผ่านรางหล่อเย็น
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาเทคนิคการเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 2)
8 การพัฒนานาโนเซรามิกโลหะคอมโพสิตสำหรับงานตัดโลหะ
9 Effects of Heat Treatment on Microstructure and Corrosion resistance of 18wt%Cr-3wt%C-5wt%W Iron Cast by a Semi-Solid Process
10 การพัฒนากระบวนการผลิตอะลูมิเนียมคอมโพสิตกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลท
11 อิทธิพลของการอบชุบทางความร้อน ต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 25wtเปอร์เซ็นต์Cr ที่เตรียมโดยการหล่อแบบดั่งเดิม และแบบกึ่งของแข็ง
12 โครงการศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์
ปี พ.ศ. 2551
13 การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยประยุกต์เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ปีที่ 2
14 การพัฒนากระบวนการผลิตอะลูมิเนียมกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งสโลป [50]
15 การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมคอมโพสิตกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลท [50]
16 การพัฒนานาโนเซรามิกโลหะคอมโพสิตสำหรับงานตัดโลหะ [50]
17 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว [50]
18 การพัฒนาโลหะโฟมไทเทเนียมและไทเทเนียม-เซอร์โคเนียมที่มีความเป็น Bioactive สำหรับการซ่อมแซมกระดูก
19 การศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 1)
20 การพัฒนาการทดสอบการยิงทางกายภาพและทางสมือนสำหรับเสื้อเกราะต้านกระสุนปืนพก (ระยะที่ 2)
21 Effect of Reaction between Fe and Carbides Particles on Mechanical Properties of Fe-Base Composites
22 Sintered Materials Prepared from Stainless Steel Series 300 and 400 Powders
23 Copper Powder Extrusion: A Smart Processing for Energy and Environment Conservation
24 Effect of Reaction between Fe and Carbide Particles on Mechanical Properties of Fe-Base Composite
ปี พ.ศ. 2550
25 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว
26 การพัฒนานาโนเซรามิกโลหะคอมโพสิตสำหรับงานตัดโลหะ
27 การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมคอมโพสิตกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลท
28 การพัฒนากระบวนการผลิตอะลูมิเนียมกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งสโลป
29 การพัฒนาการทดสอบการยิงทางกายภาพและทางเสมือนสำหรับเสื้อเกราะต้านกระสุนปืนพก (ระยะที่ 1)
30 Sintered Materials Prepared from Stainless Steel Series 300 and 400 Powders
ปี พ.ศ. 2548
31 สมบัติทางกลของเหล็กกล้าออสเตนนิติก + เฟอร์ริติก เตรียมด้วยโลหะผงวิทยา
ปี พ.ศ. 2545
32 การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้