ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิเวศ จีนะบุญเรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2553 2
3 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาโซ่อุปทานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัยจากภูมิปัญญาข้าวไทย ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในเครื่องยนต์ดีเซลสําหรับอุตสาหกรรมขุดตักทราย = Engineering economic value analysis of using liquefied petroleum gas in diesel engine for sand digging and scooping industry / นิเวศ
4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับอุตสาหกรรมขุดตักทราย