ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิวัติ เทพาวราพฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลบำรุงระบบประสาทของมะม่วง มะละกอ และน้ำมะพร้าวต่อความจำและสมรรถภาพทางกายในหนูแก่
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลบำรุงระบบประสาทของมะม่วง มะละกอ และน้ำมะพร้าวต่อความจำและสมรรถภาพทางกายในหนูแก่
ปี พ.ศ. 2553
5 การตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบต่อการทำงานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหลอดเลือดและระบบไต
6 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนารูปแบบวัตถุดิบพร้อมใช้ของสารสกัดจากขิง พริกไทยและดีปลี -การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดขิง พริกไทย ดีปลี ต่อการหลั่งสารสื่อประสาทในสมอง
7 ผลของสารสกัดหยาบตรีกฏุกต่อระดับสารสื่อประสาทกลูตาเมต ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูแรท
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดชาเขียว และกากชาเขียวและผลต่อระดับของเอนไซม์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในหนูโตเต็มวัย หนูแก่
9 โครงการย่อย 2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการต่อมลูกหมากโตของสารสกัดหยาบว่านมหาเมฆในหนูแรท : แผนการศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรว่านมหาเมฆ
10 การศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน และกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ
11 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียว ต่อการเรียนรู้และความจำ
ปี พ.ศ. 2551
12 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากกากชาเขียวต่อการเรียนรู้และความจำ
13 การพัฒนาสารบำรุงสมองจากสารสกัดหยาบและอนุพันธ์อินโดของรากพุดซ้อน
14 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทางยาของสมุนไพรว่านมหาเมฆ
15 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหยาบสมุนไพรตำรับตรีกฏุก ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2550
16 การตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรจากรากพุดจีบ ต่อการทำงานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหลอดเลือด และระบบไต
ปี พ.ศ. 2548
17 การตรวจสอบฤทธิ์ของขิง พริกไทย และดีปลี ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2538
18 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล้าในงานยิงสกรูที่ใช้สว่านลม
ปี พ.ศ. 2537
19 ปัญหาการยศาสตร์ในโรงงานผลิตภัณฑ์อนามัยโดยวิธีการยศาสตร์โดยรวม