ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล กุลศรีสมบัติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิรมล กุลศรีสมบัติ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5
2 ชัญญาภรณ์ ลาดเสนา 2
3 นิรมล เหง่าตระกูล 2
4 ปาริษา มูสิกะคามะ 2
5 ภาคย์ ฮวดศรี 2
6 สิริมา ศรีสุวรรณ์ 2
7 ประทับจิต นีละไพจิตร 1
8 เอกรินทร์ ต่วนศิริ 1
9 จิรภา พฤกษ์พาดี 1
10 วีรกิต วงศ์วิชิต 1
11 โมซินโก, หลุยส์ 1
12 ศุภลัคน์ ผิวบาง 1
13 พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 1
14 ฮวง, วินิตา 1
15 มาราวิลลา, คริสติน 1
16 มองท์โกเมรี, บริททานี 1
17 เบคเลย์, แจคลีน 1
18 กาฟฟ์นี, แอนเดรีย 1
19 อนุตรา ไชยนันทน์ 1
20 บูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด 1
21 ฮอร์เน, เจเดดีอาห์ 1
22 เฟลด์มาน, เบนจามิน 1
23 พงศธร เนตรวิเชียร 1
24 ศิระษา สัมฤทธิ์ผลเกิด 1
25 ประสงค์ จารุรัตนพงศ์ 1
26 Waterfronts 1
27 เสาวนีย์ จันทสอน 1
28 ควินน์, เจนนีเฟอร์ 1
29 ธีมาพร วัชราทิน 1
30 ประภาวดี นิลศิริ 1
31 ธฤติ มิระสิงห์ 1
32 วรนุช จำปานิล 1
33 สุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ 1
34 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
35 โดวัล, เดวิด 1
36 อังสนา บุณโยภาส 1
37 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 1
38 สุวิชชา หย่องฮวย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2553 8
4 2552 1
5 2551 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน้ำ กรณีศึกษา ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
2 การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของชุมชนย่านคลองสาน ธนบุรี
ปี พ.ศ. 2553
3 แนวทางการออกแบบชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ
4 ผลกระทบของทางเดินเลียบแม่น้ำต่อชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษาย่านกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
5 ผลกระทบของแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่มีต่อชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนปากคลองชักพระ กรุงเทพมหานคร
6 โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของย่านพาณิชยกรรมเก่าตลาดพลู กรุงเทพมหานคร
7 การปรับตัวเพื่อคงอยู่ของชุมชนเกษตรแบบสวนยกร่องในเขตต่อเมือง: กรณีศึกษาชุมชนคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน
8 ผลกระทบของทางเดินเลียบแม่น้ำต่อชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษาย่านกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
9 แนวทางการออกแบบชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม : กรณ๊ศึกษา ชุมชนบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ
10 โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของย่านพาณิชยกรรมเก่าตลาดพลู กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
11 องค์กรชุมชนและกลไกของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม : ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2551
12 แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
13 การวางผังและออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรในย่านพาณิชยกรรมชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษา ย่านตลาดพลู กรุงเทพมหานคร
14 การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกับการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชกรรมเก่าและคลังสินค้าริมน้ำ : กรณีศึกษาย่านทรงวาด กรุงเทพมหานคร
15 พลวัตเชิงพื้นที่และการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชยกรรมเก่าริมน้ำ กรณีศึกษาย่านปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร
16 พลวัตเชิงพื้นที่และการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชยกรรมเก่าริมน้ำ : กรณีศึกษาย่านปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร
17 การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกับการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชยกรรมเก่า และคลังสินค้าริมน้ำ : กรณีศึกษา ย่านทรงวาด กรุงเทพมหานคร