ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิยม พรหมรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การสกัดน้ำมันจากกากผลปาล์มของกระบวนการหีบแบบแห้งด้วยตัวทำละลาย
ปี พ.ศ. 2559
2 เครื่องแยกใบปาล์มน้ำมันและเครื่องสับย่อยใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปี พ.ศ. 2558
3 ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์
ปี พ.ศ. 2550
4 การสร้างและทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ
ปี พ.ศ. 2549
5 การทดสอบน้ำมันปาล์มแบบต่างๆ ผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับการเกษตรและไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่สำหรับยานพาหนะ
6 การสร้างและทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ
7 การสร้างและทดสอบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ