ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิภา กิมสูงเนิน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ชุดโครงการการศึกษาและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มclub drug
2 กระบวนการเสพและผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และครอบครัวของผู้เสพยาเสพติดกลุ่ม club drug ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
4 สมรรถนะของพยาบาลเฉพาะทางด้านยาเสพติดในทศวรรษหน้า(2555-2564)
ปี พ.ศ. 2552
5 ทิศทางการดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
6 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูบบุหรี่
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิจัยประเมินผลการพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด