ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิพนธ ฉัตรทิพากร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 17
4 2554 14
5 2553 5
6 2552 6
7 2551 7
8 2550 7
9 2549 1
10 2547 3
11 2546 3
12 2545 3
13 2544 3
14 2543 4
15 2541 2
16 2540 6
17 2538 2
18 2537 1
19 2535 1
20 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายร่วมกับภาวะอ้วนต่อการทำงานของอินซูลินรีเซ็บเตอร์ในสมอง การทำงานของไมโตคอนเดรียในสมอง และ การเรียนรู้และความจำของหนูเพศผู้
ปี พ.ศ. 2556
2 สรีรวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ
3 Serial echocardiographic left ventricular ejection fraction measurements: A tool for detecting thalassemia major patients at risk of cardiac death
4 Ferric iron uptake into cardiomyocytes of ?-thalassemic mice is not through calcium channels
ปี พ.ศ. 2555
5 Cardioprotective effect of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor during ischemia-reperfusion injury
6 Role of p38 inhibition in cardiac ischemia/reperfusion injury
7 Na V1.8, but not Na V1.9, is upregulated in the inflamed dental pulp tissue of human primary teeth
8 Low-dose dental irradiation decreases oxidative stress in osteoblastic MC3T3-E1 cells without any changes in cell viability, cellular proliferation and cellular apoptosis
9 Calcium-induced Cardiac Mitochondrial Dysfunction Is Predominantly Mediated by Cyclosporine A-dependent Mitochondrial Permeability Transition Pore
10 T-type calcium channel blockade improves survival and cardiovascular function in thalassemic mice
11 Synaptic and nonsynaptic mitochondria demonstrate a different degree of calcium-induced mitochondrial dysfunction
12 Cardioprotective effects of metformin and vildagliptin in adult rats with insulin resistance induced by a high-fat diet
13 Effects of curcuminoids on frequency of acute myocardial infarction after coronary artery bypass grafting
14 Caffeic acid phenethyl ester ameliorates cadmium-induced kidney mitochondrial injury
15 Effects of metformin on learning and memory behaviors and brain mitochondrial functions in high fat diet induced insulin resistant rats
16 Cardioprotective effects of incretin during ischaemia-reperfusion
17 Effects of Kaempferia parviflora Wall. Ex. baker and sildenafil citrate on cGMP level, cardiac function, and intracellular Ca 2+ regulation in rat hearts
18 Mitochondrial calcium uniporter blocker prevents cardiac mitochondrial dysfunction induced by iron overload in thalassemic mice
19 DPP4-inhibitor improves neuronal insulin receptor function, brain mitochondrial function and cognitive function in rats with insulin resistance induced by high-fat diet consumption
20 Research update for articles published in EJCI in 2010
21 Inhibition of p38 MAPK during ischemia, but not reperfusion, effectively attenuates fatal arrhythmia in ischemia/reperfusion heart
ปี พ.ศ. 2554
22 T-type calcium channel as a portal of iron uptake into cardiomyocytes of beta-thalassemic mice
23 Effects of cilostazol in the heart
24 Reversal of cardiac iron loading and dysfunction in thalassemic mice by curcuminoids
25 Granulocyte colony-stimulating factor stabilizes cardiac electrophysiology and decreases infarct size during cardiac ischaemic/reperfusion in swine
26 Granulocyte-colony stimulating factor attenuates mitochondrial dysfunction induced by oxidative stress in cardiac mitochondria
27 Roles of mitochondrial benzodiazepine receptor in the heart
28 Roles of the nitric oxide signaling pathway in cardiac ischemic preconditioning against myocardial ischemia-reperfusion injury
29 Effects of left ventricular function on the exercise capacity in patients with repaired tetralogy of fallot
30 Changes in peripheral innervation and nociception in reticular type and erosive type of oral lichen planus
31 Effect of rosiglitazone on cardiac electrophysiology, infarct size and mitochondrial function in ischaemia and reperfusion of swine and rat heart
32 Expression of sodium channels in dental pulp
33 Heart rate variability and exercise capacity of patients with repaired tetralogy of fallot
34 Effects of estrogen in preventing neuronal insulin resistance in hippocampus of obese rats are different between genders
35 The response of mouse osteoblasts following dental irradiiation
ปี พ.ศ. 2553
36 Cilostazol attenuates ventricular arrhythmia induction and improves defibrillation efficacy in swine
37 Reversible acetylcholinesterase inhibitory effect of Tabernaemontana divaricata extract on synaptic transmission in rat CA1 hippocampus
38 Plasma urocortin in acute myocardial infarction patients
39 การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงของเนื้อเยื่อหัวใจและประสิทธิภาพการออกกำลังกายในผู้ป่วยเด็กหลังการผ่าตัดโรคหัวใจ Tetralogy of fallot
40 The Alteration of neurional insulin receptor signaling and the promotion of amyloidosis in the rat brain folloowing chronic high-fat diets ingestion
ปี พ.ศ. 2552
41 Roles of curcumin in preventing pathogenesis of Alzheimer's disease
42 Cardiac mortality is associated with low levels of omega-3 and omega-6 fatty acids in the heart of cadavers with a history of coronary heart disease.
43 Effects of curcuminoid supplement on cardiac autonomic status in high-fat-induced obese rats
44 Iron overload thalassemic cardiomyopathy: Iron status assessment and mechanisms of mechanical and electrical disturbance due to iron toxicity
45 Heart rate variability in beta-thalassemia patients
46 ผลของยาซิลเดนาฟิลซิเตรท และผลร่วมของไนตริกออกไซด์โดเนอร์กับซิลเดนาฟิลซิเตรทต่อความสามารถในการทำดีฟิบิเลชั่นในหัวใจ รวมทั้งผลต่อภาวะการเกิดการเต้นผิดจังหวะของหัวใจชนิดร้ายแรง
ปี พ.ศ. 2551
47 Sildenafil citrate on the inducibility of ventricular fibrillation and upper limit of vulnerability in swine
48 Ethnobotany and ethnopharmacology of Tabernaemontana divaricata
49 Urocortins in heart failure and ischemic heart disease
50 Effects of garlic on the induction of ventricular fibrillation
51 Effects of garlic on defibrillation efficacy
52 ผลของกระเทียมผงและกระชายดำต่อความสามารถในการช็อคหัวใจ เพื่อช่วยชีวิตขณะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง [ventricular fibrillation]
53 การศึกษาตัวชี้วัดสำคัญในคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับระดับธาตุเหล็กในเลือดของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
54 Matrix metalloproteinases and myocardial infarction
55 Tabernaemontana divaricata extract inhibits neuronal acetylcholinesterase activity in rats
56 Fish oil does not improve defibrillation efficacy
57 Heart rate variability in ?-thalassemic mice
58 Effects of combined sildenafil-nitric oxide donor on defibrillation efficacy
59 Heart rate variability in myocardial infarction and heart failure
60 Preshock phase singularity and defibrillation outcome: Another piece to solve the jigsaw puzzle?
ปี พ.ศ. 2549
61 ผลของการให้สารไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (Docosahexaenoic Acid) ทางเส้นเลือดต่อความสามารถในการทำดีฟิบิเลชั่นในหัวใจ
ปี พ.ศ. 2547
62 Effects of n-3 polyunsaturated fatty acid on upper limit of vulnerability shocks
63 Effects of sildenafil citrate on defibrillation efficacy
64 Roles of cardiac ryanodine receptor in heart failure and sudden cardiac death
ปี พ.ศ. 2546
65 Effect of sildenafil citrate on the cardiovascular system
66 Antiarrhythmic effects of n-3 polyun saturated fatty acids
67 Comparison of Fos expression within the ferret's spinal trigeminal nuclear complex evoked by electrical or noxious-thermal pulpal stimulation
ปี พ.ศ. 2545
68 Termination of spiral waves during cardiac fibrillation via shock-induced phase resetting
69 Anti-arrhythmic effects of herbal medicine
70 Electrophysiological mechanisms of ventricular fibrillation induction
ปี พ.ศ. 2544
71 Electrophysiological concept of ventricular defibrillation mechanism
72 Restitution dynamics during pacing and arrhythmias in isolated pig hearts
73 Effects of shock strengths on ventricular defibrillation failure
ปี พ.ศ. 2543
74 The vortex at the apex of the left ventricle: A new twist to the story of the electrical induction of rotors?
75 Delayed afterdepolarization inhibitor: A potential pharmacologic intervention to improve defibrillation efficacy
76 Three-dimensional mapping of earliest activation after near-threshold ventricular defibrillation shocks
77 Effects of heart isolation, voltage-sensitive dye, and electromechanical uncoupling agents on ventricular fibrillation
ปี พ.ศ. 2541
78 Mechanism of ventricular defibrillation for near-defibrillation threshold shocks: A whole-heart optical mapping study in swine
79 Reduction in atrial defibrillation threshold by a single linear ablation lesion
ปี พ.ศ. 2540
80 Prediction of defibrillation outcome by epicardial activation patterns following shocks near the defibrillation threshold
81 Defibrillation mechanisms: The parable of the blind men and the elephant
82 Pacing after shocks stronger than the upper limit of vulnerability: Impact on fibrillation induction
83 Effect of altering the left ventricular pressure on epicardial activation time in dogs with and without pacing-induced heart failure
84 Pacing following shocks stronger than the defibrillation threshold: Impact on defibrillation outcome
85 Influence of postshock epicardial activation patterns on initiation of ventricular fibrillation by upper limit of vulnerability shocks
ปี พ.ศ. 2538
86 Locally propagated activation immediately after internal defibrillation
87 Relationship between oversizing of self-expanding stents and late loss index in carotid stenting
ปี พ.ศ. 2537
88 Characterization of cardiac electrophysiology in the isolated swine heart perfused with a pure crystalloid solution
ปี พ.ศ. 2535
89 Efficient frequency domain characterization of myocardial activation dynamics during ventricular fibrillation
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
90 Effects of Kaempferia parviflora wall. ex. baker and sildenafil citrate on cGMP level, cardiac function, and intracellular Ca2+ regulation in rat hearts
91 DPP-4 inhibitors improve cognition and brain mitochondrial function of insulin resistant rats
92 Decreased jaw bone density and osteoblastic insulin signaling in a model of obesity
93 Effect of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor on the heart and cardiac mitochondria during ischemia-reperfusion injury
94 Mechanisms responsible for beneficial and adverse effects of rosiglitazone in a rat model of acute cardiac ischemia-reperfusion
95 Estrogen ameliorates brain insulin resistance only in obese female rats, but not in ovariectomized obese rats.
96 Effects of vildagliptin vs. sitagliptin, on cardiac function, heart rate variability, and mitochondrial function in obese insulin resistant rats
97 Roles of p38-MAPK in insulin resistant heart: evidence from bench for future bedside application
98 Left vagus nerve stimulation significantly attenuates ventricular dysfunction and infarct size through prev
99 Heart rate variability and heart rate turbulence in HIV-infected patients receiving combination antiretroviral therapy
100 Mitochondrial calcium uniporter blocker effectively prevents brain mitochondrial dysfunction caused by iron overload
101 Comparative efficacy of Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors on cardiac function, heart rate variability, and cardiac mitochondrial function in obese-insulin resistant rats
102 Dipeptidyl-peptidase-4 (DDP-IV) inhibitors restore the impairment of cognition and brain mitochondrial function of obese insulin resistant rats
103 Early detection of cardiac involvement in thalassemia: from bench to bedside perspective
104 Decreased jaw bone density and impaired osteoblastic insulin signaling in obese insulin resistant rats
105 Maximum entropy estimation of spatial patterns of activation rate during ventricular fibrillation
106 Evolution of activation dynamics during early stages of electrically-induced ventricular fibrillation
107 Left ventricular apex ablation decreases the upper limit of vulnerability